Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej

Drukuj
  Jesteśmy ludźmi młodymi, ambitnymi, zdyscyplinowanymi, pasjonatami historii - szczególnie średniowiecznej, dążącymi do samodoskonalenia, pomocnymi i zarażającymi swoimi pasjami i optymizmem innych, wierzącymi w sukces. Realizujemy się poprzez: własnoręczne wykonywanie strojów, elementów uzbrojenia, broni, itp., doskonalimy się we władaniu bronią białą, ćwiczymy tańce dawne, piszemy gotykiem własnoręcznie wykonanym gęsim piórem, czerpiemy papier, wciąż pogłębiamy wiedzę historyczną, uczymy się dawnego rzemiosła i zawodów (kowalstwo, płatnerstwo, mincerstwo).
 
    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Libusza. Celem Stowarzyszenia jest: propagowanie średniowiecznej kultury materialnej i wiedzy historycznej o mieście Biecz i okolicy, kultywowanie tradycji rycerskich, prezentowanie strojów i obyczajów z epoki średniowiecza i początku renesansu, aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym, rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w dziedzinie historii i kultury.

 
Zapraszamy do nas!
 
Prezes Zarządu: Damian Kuc
Adres:
Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej
38-306 Libusza 230

Telefon: 601 450 098
KRS: 0000389617
NIP: 7382139478
REGON: 121589878

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 26317
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 35674
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 77372
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 82972
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 83367
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 83027
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 82865
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 89291
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 89993
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 98213

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates