Ogłoszenia

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcz nie złożyli oświadczenia o odprowadzaniu nieczystości ciekłych proszeni są o niezwłoczne ich wypełnienie i złożenie w pokoju nr 12 w Urzędzie miejskim w Bieczy, ul. Rynek 20.

W związku z apelem Radnej Powiatowej, Iwony Tumidajewicz, został nawieziony kliec w zatoczce przy przystanku Omegi przy ZS-P w Libuszy. Pozytywnie został zatwierdzony również wniosek o budowę parkingu przy drodze w pobliżu szkoły. 

Ponadto została złożona interpelacja o oczyszczenie pobocza i załatanie dziur w drodze. Wniosek przeszedł pozytywnie - prace zostały rozpoczęte.

W odpowiedzi na interpelację zgloszoną na Sesji Rady Powiatu Gorlickiego, dotyczącą prośby uwzględnienia w w najbliższych planach inwestycyjnych remontu chodnika na odcinku od p. Jerzego Mikosa do Domu Strażaka, Zarząd Powiatu Gorlickiego informuje, że po wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2014 roku w obecności p. Iwony tumidajewicza oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego ustalono, że częściowy remont chodnika na ww. odcinku zostanie wykonany w bieżącym roku. 

Ponadto w odpowiedzi na interpelację złożoną na VI sesji Rady Miejskiej w Bieczu przez Radną Powiatową, Iwonę Tumidajewicz, dotyczącą dofinansowania na budowę chodnika od p. Jerzego Mikosa do "Krzyżowki", Powiat zdeklarował możliwość udzielenia wspomnianego dofinansowania w przypadku przystąpienia przez Gminę Biecz do realizacji tego zadania.

Została ponadto złożona do Gminy prośba o doświetlenie placu parkingu przy cmentarzu, a także interpelacja o doświetlenie przejścia dla pieszych przy "Krzyżówce" w Libuszy.

Pani sołtys wsi Libusza kieruje ogromną prośbę do rodziców uczniów libuskiego gimnazjum o zainteresowanie się sposobami spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów. W zeszłym tygodniu, w godzinach porannych (przed lekcjami) grupa nastolatków zniszczyła grillowisko przy stadionie. Uczniowie, którzy wybrali się tam w celu "zaczerpnięcia świeżego powietrza", zamienili grill w huśtawkę, co poskutkowało zerwaniem zaczepów. W związku z zaistniałą sytuacją po raz kolejny prosimy o poszanowanie wspólnego dobra.

Sołtys wsi Libusza informuje, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, Burmistrz Gminy Biecz oraz Parafia Libusza otrzymała od Starosty Gorlickiego decyzję zatwierdzającą projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia parku rekreacyjnego w Libuszy.

Ponadto SMZL zamówiło 2 toalety polowe,które zostaną postawione przy boisku szkolnym, a także 2 huśtawki sprężynowe dla maluchów, które uatrakcyjnią libuski park rekreacyjny. Inwestycja zostanie sfinalizowana w całości ze środków Stowarzyszenia. Koszt inwestycji to kwota blisko 5000 złotych.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30405
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39685
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81338
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86934
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87273
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86886
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86799
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93207
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94023
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102155

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates