Ogłoszenia

Drukuj
Utworzono: środa, 11, maj 2016

Podczas zebrania wiejskiego, mającego miejsce w Domu Strażaka w sobotę 7 maja 2016 Burmistrz Biecza, Mirosław Wędrychowicz dokonał podsumowania inwestycji mających miejsce na terenie Libuszy.

1) W ramach inwestycji w ramach „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Biecz“ zostały zakupione 24 komputery i drukarka o łącznej wartości 93627,6 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy,

2) W ramach projektów (łączna wartość: 269428,47 zł) realizowanych przez szkoły w roku szkolnym 2014/2015 sfinansowano:

- Piłka ręczna łączy nas – sport alternatywą dla uzależnień, - Program „Pajacyk“ dożywianie uczniów,

- Projekt „Szlakiem powietrza i czystej wody“

- „Mały Mistrz“. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III

- Dotacja dla Klubu Sportowego Wiertmet

- „Książki naszych marzeń“ zakup książek na rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- Doposażanie gabinetów higieny szkolnej

3) Inwestycje na terenie wsi (łączna wartość: 1 828 851,63 zł):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – Podwójtowie,

- Remonty w Zespole Szkolno–Przedszkolnym,

- Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi „Na Styrczulę” w Libuszy,

- Remonty bieżące dróg w Libuszy, uzupełnienie kruszywem kamiennym ok. 300 ton,

- Asfaltowanie odcinków drogowych w Libuszy, - Wykonanie 68 m. Nawierzchni asfaltowej „Na Kaszowicza”

Planowane inwestycje:

1) Remont drogi dojazdowej do pól Na Styrczulę w m. Libusza o długości 280 mb

2) Libusza Ruska droga – 1,21 km

3) Libusz Pasternik – Podwójtowie – 0,88 km

4) Budowa strefy aktywności gospodarczej w Libuszy na terenie ok. 2,20 ha oraz wyposażenie jej we wszystkie niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw sieci infrastruktury technicznej oraz ciągi komunikacyjne. Łączna wartość zadania 920 000,00 zł. Wnioskowana kwoty pomocy finansowej 782 000,00 zł.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30405
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39685
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81338
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86934
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87273
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86886
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86799
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93207
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94023
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102155

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates