Ogłoszenia

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 07, marzec 2016

Program Rodzina 500 + to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dołączyć do wniosku:

– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,

– dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieczu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 (budynek Wantuchówki) w godzinach od 7.00 do 17.00.

Wnioski dostępne będą od dnia 15.03.2016r. Można je będzie składać w wersji papierowej lub elektronicznej. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30405
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39685
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81338
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86934
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87273
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86886
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86799
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93207
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94023
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102155

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates