Podziękowania od Biblioteki w Libuszy

Drukuj

Biblioteka Publiczna w Libuszy składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zwiększenia księgozbioru biblioteki. Odpowiadając na akcję „Kup książkę do biblioteki” sponsorzy przekazali wolne datki na konto lub bezpośrednio do biblioteki. Były osoby które zakupiły nowości i osobiście przyniosły do biblioteki. Od sponsorów biblioteka otrzymała 900zł. Księgozbiór biblioteki powiększył się o 113 egzemplarze. Biblioteka otrzymała w darze książki o łącznej wartości 518zł. 
Podziękowania za osobiste zaangażowanie w akcję składamy pani Iwonie Tumidajewicz - Sołtys Wsi.
Lista sponsorów:

Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękujemy.
M. Klisiewicz