Zabytkowy kościół

Drukuj

Świątynia wzniesiona zostala najprawdopodobniej na początku XVI wieku w stylu późnogotyckim, a jej konsekracja miała miejsce w 1513 r. Przez wiele stuleci Kościół zachował się prawie niezmieniony.

2039 libuszaNa pozór skromny, zewnętrznie surowy w sylwetce kościółek o zrębowej konstrukcji, dzięki malowniczej architekturze, i bogatemu wyposażeniu wnętrza (barwnym i tryptykowemu, mieniącego się złotem ołtarzowi, gotyckim i barokowym elementom wyposażenia), postrzegany był jako jedno z najcenniejszych arcydzieł sztuki tego regionu.

 

 

 

 

 

 
Foto: Kościół w Libuszy, 1431 rok.

Libusza Tryptyk

Foto: Malowany tryptyk z XVI wieku.

Najprawdopodobniej pierwotny kościół istniał tu już w 1321 roku, a następny został zbudowany ponad wiek później, w 1431 roku. Niska dzwonnica została dobudowana w roku 1609.

Strop podzielony na 12 kwater ozdobionych ornamentami roślinnymi, został w 1523 roku pokryty późnogotycką polichromią. Znajdowały się tam tam sceny maryjne, fragmenty cyklu pasyjnego oraz wizerunki świętych.

malowidlo

 MALOWANIE NA STROPIE KOŚCIOŁA W LIBUSZY

Źródło: Chromolitogr M. Fajansa, w Warszawie ul.Długa 550, Lit. H. Walter Rys. L. Dembowska

Ołtarz główny i dwa boczne pochodzące z XVII wieku zawierały niebanalne struktury stolarskie i bogate zdobienia. Późnobarokowy ołtarz główny przedstawiał Matkę Bożą z Dzieciątkiem między śś. Stanisławem i Janem Chrzcicielem. Z tłumaczenia minuskułowego napisu, który widniał na malowanej banderoli wynikało iż: “kościół był malowany za czasów czcigodnego pana plebana Jana w Libuszy, na cześć Narodzenia błogosławionej Marii Panny w Roku Pańskim 1523”.

W pierwszej połowie XVI powstał również krucyfiks ludowy, pierwotnie krzyż przydrożny, z symbolami ewangelistów. 


Świątynia swój wyjątkowy charakter zachowała przez wiele stuleci, aż po pamiętną noc z 14 na 15 lutego 1986, kiedu to spłonęła niemal doszczętnie. W wyniku dochodzenia ustalono, iż przyczyną pożaru było podpalenie. Śledztwo zostało umorzone w wyniku stwierdzenia niepoczytalności sprawcy.

Z pożaru ocalała zakrystia oraz część silnie przepalonych belek zrębu, prezbiterium i nawy, Ocalał również krycyiks ludowy. Całkowitemu zniszczeniu uległa cenna polichromia stropów, polichromia ścian, pierwotny zarys architektoniczny oraz liczne, w tym zabytkowe elementy wyposażenia.

kamienna chrzcielnica

 Foto: Kamienna chrzcielnica z XVI wieku.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, a przede wszystkim inicjatywie i staraniom Ks. Prałata Wiesława Bodziocha, wieloletniego proboszcza parafii Libusza i wytrwałego orędownika odbudowy spalonego kościółka, w roku 1994 została rozpoczęta rekonstrukcja świątyni. Jest ona finansowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Została już odbudowane wieża i ściany, a dach nakryty ponownie gontem. Za pomocą Starosty Powiatu Gorlickiego, pana Mirosława Wędrychowicza, obecnie trwają starania o odnowienie polichromii.    

Świątynia jest wpisana w·szlak architektury drewnianej regionu.


Źródło: Opracowanie na podstawie: http://libusza.rzeszow.opoka.org.pl


Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30549
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39829
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81485
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 87078
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87422
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 87038
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86949
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93358
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94174
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102305

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates