Libuskie reminiscencje nafowe

Drukuj

46 Rentowność przemysłu naftowego poważnie zmalała. Kapitał zaangażowany wcześniej w przedsięwzięcia naftowe oczekiwał zysków z poczynionych inwestycji. Gdy ich nie było, w obawie przed ich długotrwałym zamrożeniem lub utratą zaprzestano udzielania kredytów, to prowadziło do powstrzymania inwestycji, a nawet do likwidacji rafinerii. Uchwała właścicieli o likwidacji spółki Standard Nobel w Polsce została pojęta w dniu 16 sierpnia 1937 roku. Rafinerię w Libuszy odsprzedano działającej wówczas w Polsce drugiej amerykańskiej firmie naftowej Vacuum Oil Company do której należała rafineria w Czechowicach. Nabywca przejął przysługujące libuskiej rafinerii prawa do przydziałów surowca i przystąpił do likwidacji przedsiębiorstwa. Wyposażenie technologiczne rafinerii jako mało wyeksploatowane i ciągle jeszcze nowoczesne, demontowano z przeznaczeniem do ponownego zainstalowania w rafinerii czechowickiej. Postawienie rafinerii w Libuszy w stan likwidacji wywołało zaniepokojenie i protest załogi która z inicjatywy związków zawodowych podjęła działania na rzecz odwołania tej niekorzystnej decyzji. W petycjach kierowanych do władz krajowych podnoszono między innymi argumenty naruszenia interesów i bezpieczeństwa państwa wynikający z centralnego położenia rafinerii w Libuszy względem ówczesnych granic państwa. Wobec odrzucenia przez Vacuum Oil postulatu zaniechania likwidacji, pracownicy rafinerii podjęli strajk okupacyjny. W strajku uczestniczyło 233 robotników i 35 urzędników.(Źródło: Goniec Częstochowski, nr 156, 11 lipca 1937)

Jak wspomina jeden z jego uczestników, do strajku przystąpili wszyscy pracownicy fizyczni, personel inżynieryjno-techniczny i biurowy rafinerii, a nawet studenci politechniki odbywający tam wówczas praktykę zawodową. W okresie trwania strajku pomimo iż dochodziło do licznych spotkań komitetu strajkowego z przedstawicielami firmy, rafinerii nie udało się uratować, a jedynym efektem było zapewnienie odpraw dla tracących zatrudnienie pracowników. Podczas strajku nie dochodziło do prób jego siłowego zdławienia, głównie z obawy o bezpieczeństwo pożarowe nagromadzonych produktów naftowych.(Źródło: Tadeusz Kintzel, maszynopis dostępny w zasobach Muzeum Ziemi Bieckiej )

47

49

51 51

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30407
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39687
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81341
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86936
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87275
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86888
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86801
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93210
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94026
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102159

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates