Libuskie reminiscencje nafowe

Drukuj

Listy z wystawy prof. Władysław Szajnocha, we Lwowie 1888 Dochody z prowadzonej działalności przedsiębiorcy naftowego pozwoliły hrabiemu Adamowi Skrzyńskiemu odkupić około 1885 roku oddaloną od Libuszy o kilka kilometrów posiadłość rodzinną Zagórzany do której przeniósł następnie siedzibę firmy. Pałac wybudowany w latach 1834-1839 i dobra w Zagórzanach stracił wcześniej jego stryj Tadeusz który został zrujnowany finansowo między innymi w wyniku rozruchów chłopskich roku 1846. W roku 1900 pałac zostaje rozbudowany wg projektu Janusza Nagórskiego. Rafineria w Libuszy posiadała połączenie specjalną linią przemysłową z biegnącą wzdłuż lewego brzegu rzeki linią kolejową tzw. cesarskiej kolei transwersalnej. Bocznica kolejowa rafinerii miała długość 1020 metrów, przechodziła przez specjalnie zbudowany w 1874 roku na rzece Ropie most stalowy i składała się z trzech rozjazdów. Połączenie kolejowe ze stacją w Zagórzanach umożliwiało rafinerii bezpośredni odbiór wagonów z surowcem dostarczanym również z oddalonych terenów naftowych ówczesnej Galicji oraz ułatwiło ekspedycję produktów na całą Europę. Benzynę wytwarzaną w Libuszy eksportowano do Anglii, Belgii, Niemiec, Szwecji i Francji. Adam hrabia Skrzyński to również polityk, poseł do Sejmu Krajowego, poseł do Rady Państwa w Wiedniu. W swojej działalności angażował się w rozwiązywanie problemów galicyjskiego przemysłu naftowego oraz żywotnych problemów społeczności lokalnej. Politycznie Adam Skrzyński był związany ze stronnictwem konserwatystów krakowskich. W1882 roku został wybrany na posła do Sejmu Krajowego w okręgu Gorlice – Biecz i funkcję te pełnił przez dwie kolejne kadencje do 1901 r. W Sejmie dał się poznać jako specjalista przemysłu naftowego. Postawił też wniosek o założenie szkoły rolniczej w Gorlicach, Jaśle lub Krośnie. Zabiegał o podniesienie rangi swojego powiatu, m. in. złożył w roku 1898 wniosek o utworzenie szkoły realnej w Gorlicach. W latach 1891 -1897 został wybrany z okręgu Jasło – Gorlice posłem do parlamentu w Wiedniu. Dnia 14 I 1895 roku został mianowany przez cesarz Franciszka Józef I dziedzicznym hrabią austriackim. Hrabia Adam Skrzyński działał w wielu organizacjach gospodarczych; od 1881 roku był członkiem zarządu Towarzystwa Naftowego w Gorlicach, od 1880 roku członkiem, a od 11 II 1886 do 1892 roku prezesem Towarzystwa Rolniczego w Gorlicach, od 1892 roku prezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Jaśle, zastępcą prezesa Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezesem Rady Nadzorczej Banku Związkowego we Lwowie, od 1880 roku do śmierci był członkiem Rady Powiatowej w Gorlicach. Hrabia Adam Skrzyński zmarł w 1905 roku w Marienbadzie i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Zagórzanach. (Polski Słownik Biograficzny" TOM XXXVIII Warszawa -Kraków )

15 

16 17

Z tego okresu zachowały się nazwiska: dr Julian Krzyżanowski dyrektor i prokurent rafinerii oraz inż. Ignacy Zaller z zarządu rafinerii nafty hr. Adama Skrzyńskiego w Libuszy, także Dworzak Egon inż. asystent ruchu w rafinerii nafty w Libuszy, uczestniczył w zaprojektowaniu i uruchomił nową rafinerię nafty 1919–1925;

18

19

20

21

22

Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30407
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39687
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81341
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86936
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87275
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86888
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86801
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93210
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94026
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102159

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates